Pl.88.00

ruční hydraulický lis

Ruční hydraulický lis pro tvarování dentálních otisků. Použití až pro tři kyvety najednou. Maximální tlak dosahuje přibližně 15 000 kg
(150 000 N). Hydraulický obvod je zcela utěsněný a nepotřebuje žádnou údržbu.

Technické parametry

Maximální tlak: 15 000 kg
Průměr spodní opěrky: 12 cm
Pracovní prostor: 25 cm
Rozměry: 20×19×50 cm
Váha: 21 kg